Mac Boekhoudprogramma voor ZZP'ers | Feedback

 

Probeer gratis
We waarderen het zeer als we feedback van onze klanten ontvangen (zie onderaan). Hieronder vindt u een overzicht van feedback die in toekomstige versies van Mac Boekhoudprogramma voor ZZP'ers verwerkt zal worden:

Zie ook: Version History: Wat is er in vorige updates bijgewerkt?

Dit document is bijgewerkt op 11 February 2022

Huidige versie met de laatste update
*** Versie 2.32 is beschikbaar per 14 Januari 2022, zie Version History ***

Feedback die verwerkt gaat worden in de eerstvolgende update(s):
Versie 2.33 (op korte termijn), exacte datum nog onbekend:
* Aangifte inkomstenbelasting over boekjaar 2021 mogelijk gemaakt
* Creditfacturen makkelijker om deze te verwerken
* Verder testen functioneren van Mac Boekhoudprogramma op Monterey besturingssysteem
* Nalopen datum en bedrag die soms rood blijven ook al is deze gecontroleerd

en in vervolgversies, datum nog onbekend:
* Aanpassingen en verdere verbeteringen o.a. ritten (Enkele aanpassingen aan ritten om retour reizen en dergelijke beter te laten werken, o.a. in Google Maps)
* Verder ook bezig met: Website verbeteren, website actualiseren, helpmenu verbeteren

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Status ontwikkeling versie 2.22: Voltooid 0 van de 1 verbeterpunten
0% [..........................................................................................]
We zijn momenteel bezig met het uitprogrammeren van bovenstaande wijzigingen.
Houd deze pagina in de gaten om de vorderingen te volgen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Legenda: v = verwerkt in beta-versie, * = nog te verwerken, x = vervalt
Zodra alle punten met een v beginnen, begint de testfase en is de update aanstaande (enkele dagen)

Op de wat langere termijn, in een volgende versie in te bouwen:

* Mogelijkheid om een zeer uitgebreide html/png/jpg/pdf-export te maken op een usb stick (of evt. naar
 een beveiligde map op je eigen webserver/website), zodat uw boekhouder via zijn eigen webbrowser al 
 je boekhoudgegevens simpel in kan zien. Uw boekhouder heeft dan geen Mac nodig om toch alle gegevens, 
 rapporten, facturen en scans te raadplegen. Een willekeurige PC of tablet met webbrowser is dan
 al voldoende. 
* Als je via een bankkoppelknop direct naar een BTW-grootboekrekening boekt, moet dit ook in de 
 aangifte OB zichtbaar worden (nu dus nog niet) 
* Mogelijkheid om zowel bij balans als winst-verlies rekening twee perioden naast elkaar
 weer te geven zodat je direct kunt vergelijken (en evt. om alle maanden of kwartalen naast elkaar
 weer te geven). (CvW)
* Optie om de kleur aan te passen van de deels betaalde facturen ("Ja, verschil = €xxx")
* Enkele aanpassingen om gebruik memoriaal en journaalboekingen te verbeteren


Feedback die vrij zeker verwerkt gaat worden in één van de volgende updates:
*** Ingepland voor volgende updates ***
Algemeen, gebruiksvriendelijkheid
---------------------------------
* Het 'Weet u zeker dat u wilt annuleren'-scherm alleen tonen zodra er daadwerkelijk dingen
 gewijzigd zijn in een formulier. (HR)
* Database-controle optie: controleren of alle records kloppen en er geen corrupte records zijn, 
 en dit waar nodig repareren
* Mogelijkheid om het programma te beveiligen met een wachtwoord bij het opstarten, ook in het kader 
 van de AVG (JS)

Opmaaksjablonen van facturen
----------------------------
* Mogelijkheid om tekst ook een kleur te geven (opmaaksjablonen) 
* Mogelijkheid om preview van opmaaksjabloon/factuur te bekijken zonder daadwerkelijk een factuur
 aan te hoeven maken via het Facturen-scherm (RvE)
* Kamer van Koophandel nummer als standaardoptie toevoegen aan opmaaksjabloon (DF)

Facturen/omzet
--------------
* Meer mogelijkheden bij het invoeren van particuliere klanten; Bij klantenblad een vinkje 
 "Particuliere klant" toevoegen, waarbij dan in het klantenoverzicht en op facturen de naam
 van de contactpersoon gebruikt wordt ipv de (bedrijfs)naam. (WF + JS)
* Bij afdrukken factuur wordt de tekst 'Vrijgesteld' onnodig afgekapt bij lettertype Myriad Pro (JS)

Klanten
-------
(leeg)

Projecten
---------
* Mogelijkheid om naast jaarrapport ook maand/week/kwartaal-rapporten te maken van ingevoerde
 uren in het projectbeheer (WF)
* Mogelijkheid om een uitgave te kopieren naar een project, zodat je deze niet dubbel in hoeft
 te voeren (DvG) 

BTW - Omzetbelasting
--------------------
* Mogelijkheid om BTW over onkosten privé-auto in te voeren in speciale categorie. Dit is voorlopig
 op te lossen door de volledige kosten inclusief BTW in een aparte categorie in te voeren, en dan
 aan het einde van het kwartaal een grote negatieve uitgave in te voeren met BTW vrijgesteld, 
 met het bedrag gelijk aan de optelsom van alle ingevoerde kosten van dat kwartaal. Dan wordt
 het goed verwerkt.
* ICP aangifte (bij verkopen aan EU-landen, opgave BTW-nummers en omzet)
 
Bankafschriften
---------------
* Als bij Bankafschriften de optie "Te koppelen" geactiveerd is, ook de afschriften tonen met een 
 verschil (CvW)
* Onthouden filterinstellingen (b.v. filters op grof/fijn) wanneer je boekhoudprogramma afsluit,
 inclusief jaar/kwartaal-filter en bij bankafschriften ook "Gekoppeld"-filter (CvW)
* Mogelijkheid om een uitgave automatisch aan te maken en daarbij verschillende BTW-percentages op te
 geven. Bijvoorbeeld als je bij de groothandel (b.v. Makro) zowel 21% BTW als 6% BTW inkoopt. Er
 zullen dan automatisch twee uitgaven aangemaakt worden en deze worden dan allebei automatisch
 gekoppeld aan het (automatisch gesplitste) bankafschrift (JL).
* Mogelijkheid om simpele regels op te geven zodat afschriften automatisch gekoppeld kunnen worden; denk
 hierbij bijvoorbeeld aan dat de tekst "prive-onttrekking" in de omschrijving ervoor zorgt dat het 
 afschrift automatisch als prive-onttrekking gekoppeld wordt. Mogelijk kan het boekhoudprogramma zelf
 ook regels leren.
* Extra filter-instelling: vinkje om aan te geven dat het geselecteerde afschrift een verzamelbetaling
 is en dat de filters daar rekening mee moeten houden. Oftewel alle facturen en uitgaven tussen 
 0 euro en het afschriftbedrag tonen) (CvW)
* Bedragfilter rekening laten houden met deels betaalde facturen/uitgaven (CvW) 
 
Inkomstenbelasting
------------------
* De functionaliteit toevoegen dat de Wizard IB onthoudt op welke pagina je was, en dat je dan daar
 verder kun gaan (ST)

Uitgaven
--------
* Mogelijkheid om een categorie op non-actief te zetten, zodat ie niet meer zichtbaar wordt in 
 selecties, maar nog wel beschikbaar blijft (CvW)

Boekhoudtechnisch
-----------------
* Knop Jaarafsluiting waarmee je automatisch de meest voorkomende jaarafsluitings-boekingen
 in kunt voeren vanaf het memoriaalscherm, inclusief checklist, inclusief automatische
 aanmaak van de beginbalans van het volgende jaar 

Grafieken
---------
* Grafiek van cumulatieve inkomsten/uitgaven per jaar
* Taartgrafiek met uitsplitsing van verschillende kostensoorten en ook omzetgroepen (MC)

Kasboek
-------
* Mogelijkheid om b.v. pinbonnetjes in te scannen bij het kasboek (JS)
* Als verkoop of uitgave per kas gebeurt, deze automatisch in kasboek laten verschijnen (JS)

Feedback die waarschijnlijk verwerkt gaat worden in volgende updates:
Functioneel:
Aangiftes
---------
* Mogelijkheid om automatisch aangiftedatums omzetbelasting in de Apple Agenda (Calendar) te zetten, 
 zodat er herinneringen volgen als je de aangifte moet doen

Projecten
--------- 
* Mogelijkheid om tags/steekwoorden op te geven bij een project, zodat daarop gezocht kan worden en
 evt. ook een PDF rapport te maken is met projecten met die steekwoorden (JS)
* In projectenscherm rechts onderaan een klein grafiekje met het aantal gewerkte uren dat lopende
 jaar, zodat ZZP'ers heel makkelijk kunnen zien hoe ver ze zijn met het urencriterium. (AV)
* Mogelijkheid om bij projectenscherm verticale middenlijn tussen projecten en declaraties links/rechts
 te kunnen verschuiven

Facturen / opmaaksjablonen
--------------------------
* Diverse verbeteringen bij de Opmaaksjablonen, gebruiksvriendelijkheid, mogelijkheden (JS)
* Mogelijkheid om bij een verkoopfactuur op te geven dat de omzet in het vorige jaar geboekt moet 
 worden. Denk hierbij aan een factuur op 1/1/2018 over werkzaamheden verricht in december 2017. 
 Als je je boekhouding 100% correct wilt hebben, zul je dan de omzet in 2017 moeten boeken, en 
 deze ook bij overige vorderingen (overlopende posten) moeten boeken (MC).

Uitgaven
--------
* Uitgaven: Categorieen in rood weergeven waar er nog uitgaven zijn waarbij de datum gecontroleerd
 moet worden (na automatische aanmaak via bankafschrift) (CvW)

Boekhoudtechnisch
-----------------
* Mogelijkheid om rapport te maken met uitgaven die 30 dagen na de factuurdatum nog niet betaald
 zijn (als Betaald op Nee staat) (GvB) 
* Als de ondernemer niet btw-plichtig is, dan op meer plekken de btw-optie verbergen (zoals bij
 projecten de mogelijkheid om het totaal inclusief of exclusief btw weer te geven) 

Bankafschriften
---------------
* Bankafschriften die via 'Inkomstenbelasting en ZvW' gekoppeld zijn gaan nu naar grootboekrekening
 1800 - Privéonttrekkingen. Graag naar eigen grootboekrekening b.v. 1820 (CvW). Liefst ook 
 een aparte rekening voor AOV premie. Ze worden nog wel gewoon als privéonttrekking 
 behandeld, omdat inkomstenbelasting en zvw vanuit privé betaald horen te worden bij 
 een eenmanszaak. 


Feedback waar nog over nagedacht wordt of die verwerkt gaat worden in volgende updates:
Redelijke kans dat het ingebouwd gaat worden:
---------------------------------------------
Voorraad
--------
* Voorraadadministratie; Als we dit daadwerkelijk inbouwen, zal dit tegen een meerprijs van 
 waarschijnlijk 100-150 euro per jaar aangeboden worden

Bankafschriften
---------------
* Bij koppelen bankafschriften, de extra knop "Omzet zonder factuur" toevoegen, voor b.v. winkels
 die aan particulieren verkopen en geen facturen hoeven te maken. De dagomzet kan dan b.v. gewoon
 naar dit vakje gesleept worden. De omzet verschijnt dan ook op de winst-verliesrekening etc.
 Hier moet nog even over nagedacht worden ivm de berekening van de BTW.
* Mogelijkheid om een bankafschrift direct aan meerdere facturen te koppelen ipv één voor
 één te koppelen en te splitsen (ST)
* Mogelijkheid om datumfilter tijdelijk vast te zetten, b.v. als je meerdere creditcard-afschriften wilt
 splitsen en koppelen (AD)

Statistieken
------------
* Uitgebreide verkoopstatistieken

iPhone en iPad (iOS applicaties)
--------------------------------
* iOS applicatie om tijd mee te registreren en vervolgens te importeren in een project
* iOS applicatie om ritten mee te registreren en vervolgens te importeren in de rittenregistratie

Factureren
----------
* Import van losse orders in CSV-formaat, zodat automatisch facturen met nieuwe factuurnummers 
 aangemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld vanuit website/webshop
* PDF's van "spookfacturen" kunnen verwijderen (bijvoorbeeld na afdrukken factuur, en vervolgens
 wijziging factuurdatum of -nummer)
* Mogelijkheid om iDeal-betaalmogelijkheid toe te voegen aan factuur
* Mogelijkheid om op de factuur onderscheid te maken tussen een blok tijd en een blok onkosten met
 tussentotalen (RvE)
* Mogelijkheid om op factuur voor elke factuurregel een euro-teken te tonen ipv alleen bij het totaal
 onderaan (HS) 
* Mogelijkheid om kopteksten van de kolommen van de factuurregels expliciet links of rechts uit te
 lijnen. (nu is het zo dat de kop van aantallen en bedragen rechts uitgelijnd wordt en teksten links)
 (HS)
* Mogelijkheid om de facturen niet automatisch in verschillende jaarmappen te plaatsen, maar gewoon
 in een enkele map met alle facturen van alle jaren (HS)
* Veel factuurregels, dan bij afdrukken factuur deze over meerdere pagina's splitsen (VeC)
* Zelf omschrijving geven voor btw-tarieven op factuur (VeC)
* Mogelijkheid om per factuurregel een kortingspercentage op te geven, dat dan ook afgedrukt
 wordt in een aparte kolom op de factuur (VeC) 
* Speciaal scherm waarmee je makkelijk de omzetgroepen kunt inzien/wijzigen van alle factuurregels

Offertes
--------
* Offertes maken, afdrukken, verzenden, omzetten naar factuur (RB,WF)

Kasboek
-------
* Koppelen van facturen en uitgaven aan het kasboek

Algemeen
--------
* In een speciaal Documenten-menu de mogelijkheid om een aantal belangrijke documenten op te nemen
 (b.v. Excel of Word documenten)
* Beheer van backupbestanden: wissen overtollige backups om ruimte op iCloud drive/Dropbox te besparen

Klanten
-------
* Mogelijkheid om klanten aan klantengroepen toe te wijzen en om op groep te zoeken (JS)
* Mogelijkheid om bij een klant een verzendadres in te voeren (VeC)
* Mogelijkheid om standaard btw-tarief te selecteren per klant, zodat bij het maken van een factuur
 het betreffende BTW-tarief geselecteerd wordt (b.v. "verlegd NL") (CK)

Uitgaven
--------
* Mogelijkheid om bij het invoeren van een uitgave meerdere regels/BTW-tarieven in te voeren (JDK)
* Mogelijkheid om meerdere uitgaven versneld in te voeren in een tabel, vergelijkbaar met Excel (ST)

Projecten
---------
* Mogelijkheid om naast tijd ook onkosten (zoals km-vergoeding) aan een project toe te kennen
 (dit kan via omweg alleen via een zelf te maken tarief en via +vrij) en aan een klant in rekening
 te brengen. (RvE)
* Mogelijkheid om per project een overzicht te maken met de opsplitsing van de kosten (MC)
* Mogelijkheid om uitgaven en verkoopfacturen te koppelen aan een project, zodat goed inzicht te krijgen
 is in de financién en voortgang van een project (MdV)

Aangiftes
---------
* Bij opgeslagen aangiftes OB de mogelijkheid om de instuurdatum aan te passen (AD)

Boekhoudtechnisch
-----------------
* Mogelijkheid om subadministraties (uitleg) te gebruiken bij debiteuren. (CvW) 
* Speciaal scherm aangifte omzetbelasting voor België  
* IB Wizard moet ook rekening kunnen houden met beginbalans en memoriaal (aangifte moet voorlopig
 handmatig via Rapportage/Kolommenbalans) 
Heeft u nog tips of suggesties? Mail deze dan naar ons. Alvast bedankt voor uw feedback!

Terug naar beginpagina