Mac Boekhoudprogramma ondernemers icoon Dark Modus MacOS iMac administratie crediteuren aangiftes

Beknopte basiscursus boekhouden

Veel beginnende ondernemers zien door de bomen het bos niet als het gaat om het boekhouden. Na het lezen van deze basiscursus zult u merken dat het eigenlijk helemaal niet zo complex is.

Benodigdheden:

 • A4 multomap voor de verkoopfacturen
 • A4 multomap voor de uitgavefacturen en -nota's (kosten)
 • A4 multimap voor alle belastingpapieren, aangiftes, etc
 • Perforator
 • Zakelijke bankrekening of een afgescheiden privé-bankrekening
 • Mac Boekhoudprogramma voor ZZP'ers geïnstalleerd op uw Mac

Basisprincipes:

Inkomsten en uitgaven
De basis van elke boekhouding is aan de ene kant de inkomsten en aan de andere kant de kosten/uitgaven. Aan het einde van het jaar tel je alle inkomsten (ex. BTW) op, en daar trek je alle kosten (ex. BTW) vanaf. Daarmee bepaal je je brutowinst. 

Belangrijk:

 • Bewaar elke factuur in de multomap met verkoopfacturen;
 • Bewaar elke nota of factuur van gemaakte kosten in je multomap met uitgavefacturen;
 • Bewaar elke belastingbrief en alle aangifterapporten in je belasting-multomap.

De belastingdienst wil bij controle van elke factuur en elke uitgave een bewijsstuk zien. Ben je een uitgavebonnetje of -factuur kwijtgeraakt, dan mag je de betreffende kosten niet als zakelijke kosten opvoeren, en dus niet van je winst aftrekken. Zorg er dus goed voor dat u al uw bonnen goed bewaart. Bent u er niet zo goed in om uw bonnen gelijk in een multomap te doen, doe ze dan in ieder geval in een schoenendoos, zodat ze niet kwijt raken en u ze later alsnog in de map kunt plaatsen.

Omzetbelasting / BTW:
De meeste ondernemers moeten elk kwartaal aangifte omzetbelasting doen. Voor de meeste Nederlandse ondernemers gelden er drie BTW-tarieven:

 • Hoge BTW, 21%
 • Lage BTW 6%
 • Vrijgesteld van BTW

De meeste ondernemers hebben bij hun verkoopfacturen alleen met de hoge BTW van 21% te maken. Bepaalde diensten en bepaalde producten vallen echter onder het 6% tarief. Ook zijn er diensten die volledig vrijgesteld zijn van de BTW. Denk daarbij aan diensten in het onderwijs of verzekeringen of financiele kosten die een bank in rekening brengt.

BTW op uw facturen afdragen
Als u BTW-plichtig bent, dan moet u bij elke verkoop BTW in rekening brengen (tenzij het vrijgesteld is uiteraard). Als u bijvoorbeeld 100 euro exclusief BTW vraagt voor uw 2 uur advies of consultancy, dan moet u 21%, oftewel 21 euro BTW in rekening brengen. Op de factuur komt dan te staan:

 • 2 uur advies/consultancy = 100 euro;
 • BTW 21% = 21 euro;
 • Totaal inclusief BTW = 121 euro.

Na het einde van elk kwartaal (bijv. 31 maart, 1e kwartaal) heeft u een maand de tijd (bijv. tot 30 april) om uw aangifte omzetbelasting te doen. In dit geval zou u dan 21 euro naar de belastingdienst moeten storten. U houdt van de 121 euro inclusief BTW dus 100 euro exclusief BTW over.

BTW terugvragen
Als u kosten gemaakt heeft waarbij u BTW betaald heeft, dan kunt u deze BTW weer terugvragen. Stel dat u voor 121 euro een printer gekocht heeft, dan betaalt u daar uiteindelijk eigenlijk 100 euro over, omdat u bij de aangifte omzetbelasting de 21 euro BTW terug kunt vragen. De belastingdienst noemt dit voorbelasting. Let op: U mag de BTW alleen terugvragen als u een correcte BTW-factuur heeft, waarop het exacte BTW-bedrag en BTW-tarief vermeld staat. Heeft u geen factuur of staat er geen BTW vermeld op de factuur, dan mag u de BTW niet terugvragen. Doet u dit wel dan kunt u een boete verwachten zodra de belastingdienst uw administratie komt controleren.

Privé-onttrekking:
Aan het einde van het jaar kijk je welk deel van je winst je in je onderneming (bankrekening, zakelijke bezittingen, zakelijke auto) hebt laten zitten en hoeveel je uit je bedrijf 'onttrokken hebt' (oftewel voor privé-uitgaven gebruikt hebt zoals je woon- en leefkosten, of je privé-spaarrekening). (wordt nog aangevuld).

Bankafschriften:
(wordt nog aangevuld)

Investeringen/bezittingen:
(wordt nog aangevuld)